Социални медии – 5

Социални медии – 5

Глава 5. Изграждаме мрежа посредством социална мрежа Linkedln, Google+, Youtube.

 

ЛайкиБолшинството от хората използват социалната мрежа LinkedIn, за да се свържат с някой, да сформират партньорски отношения, за да извършат продажба или за да получат работа. Оставайки вси още успешен проект, той носи отлични резултати за много професионалисти, от редови сътрудници до консултанти, генерални директори и бизнес-магнати, регистрирани в мрежата и представящи 130 различни отрасли по целия свят.

Днес,  социалната мрежа LinkedIn все още остава не до край използван инструмент, доколкото много негови потребители непълно са изследвали неговите пълни възможности и не са максимизирали изгодите от неговото използване. Цялата публикация „Социални медии – 5“