Социални медии – 2

Маркетинг в социалните мрежи.

Глава 2: Развиваме печеливш план за маркетинг в социалните мрежи.

social net 2Преди всичко, да хвърлим бърз поглед на някои показателни тактики за Маркетинг в социалните мрежи за основните социални медии.

• Facebook – Съгласно ExactTarget, първичната причина, поради която хората поставят „Харесвам“ на страницата в социалната медия Facebook, е била да се установят търговски отношения с определен бранд по следния начин: да се получат промоционални предложения и купони (40%), да се получат новости за предстоящи раpпродажби – (30%), и да се оказва поддръжка на определени брандове и компании (30%).

• Twitter – Съгласно Edison Research, 40% от общото време, прекарано в социалната медия Twitter, хората губят за изучаване на определени продукти и услуги, четейки получават обратна връзка от други, кой вече го има, какво ще каже за придобивките, а също така обменят лични мнения и опит.

Маркетинг в социалните мрежи – на кратко, това е – създаването на добри отношения.

маркетинг в социалните мрежи

Доколкото, все повече и повече компании и брандове с готовност предлагат своите услуги в социалните мрежи, все повече потребители доброжелателно възприемат идеята за електронна търговия.

Разполагайки с многообещаващия потенциал на социалните медии, важно е да имаме

гъвкава маркетингова стратегия, която да може да расте и се адаптира към всякаква капризна тенденция /капризен тренд/. Отделяйки време на това – да се разработят процесите от корпоративна или индивидуална гледна точка, след време вие ще можете да подкрепите усилена дейност по социално ангажиране. Вие можете да направите това, изграждайки съобщества и отношения, отговаряйки и създавайки ценност.

7 най-важни стъпки за успешна стратегия и насърчаване в социалните мрежи.

В съответствие с Отчет за социалните меди за 2012 година, приблизително 67% от маркетолозите активно са разширили и усилили своите канали посредством социалните медии. Доколкото, все повече компании работят върху включването на социалните медии в своите маркетингови и комуникациони планове, акцентът постепенно се измества върху създаването на успешна стратегия за придвижване в социалните медии. Без такъв план или стратегия вашето присъствие може да бъде съвсем незабележимо.

Но как именно да се разработи стратегия, която по най-добрия начин ще съответства на уникалното поведение и характеристики на вашата ниша?

Тук предлагаме 7 стъпки, които могат да ви помогнат в движение да пристъпите към своята кампания по насърчаване на социалните медии.

Най-напред, погрижете се за залога за успех.

Ако вие работите в голяма организация или компания, преди да започнете формулиране на своя стратегия за насърчаване чрез социалните медии, от особена важност е, участващите в този бизнес да вярват във важността на  социалните медии и в това, че главната цел е – не просто да се продават продукти и услуги.

Вашата компания трябва да стартира кампания в социалните медии не просто Заради това, че да се присъедини към общия тренд и не само за това, че „всички така правят“. Социалните медии – това са не само временен маркетингов трик или проект с крайна дата, а дългосрочно задължение с безценни изгоди. За организациите е важно да разберат, че много често трябва да се провежда постоянно тестване и експериментиране, за да се изучи ефективността. Сега, когато разгледахме тези въпроси, ето 7 много важни стъпки за разработка на собствена стратегия за  насърчаване чрез социалните медии:

1. Определете своите цели и ориентири. Определете, какви цели вие искате да достигнете с помощта на социалните медии и как те допълват и поддържат общите цели на компанията.

2. Изследвайте непрекъснато. Не извършвайте грешката, да се потопите в паяжината на конкуренцията и на съмняващи се потребители, нямащи представа за това , какво вие правите. Изследванията са особено важни – това е основа за изпълнение. Тук влиза и план за действие за 5-те главни социални платформи. Отделете време за това, да се изясни кое и как да се направи, да се оцени конкуренцията и да се определи своята целева аудитория.

3. Подгответе база от контакти и контент /съдържание на посланията/. Ако вие ще провеждате правилно своята кампания в социалните медии, социалните отношения ще започнат да се развиват по естествен начин. Започнете с установяване на връзки, за подписване на обсъждания, свързани с вашия брендинг. Съставете списък от ключови потребители, които играят важна роля във вашия отрасъл.

4. Присъединявайте се към обсъждания и започнете да развивате и настройвате

отношения. Започнете да отговаряте на въпроси, значими за вашата индустрия,

да споделяте със свои мнения и се включвайте в съобщества. Това не само ще ви помогне да създадете своя мрежа, но и ще ви създаде репутация на експерт в отрасъла и лидер на мнения.

5. Укрепвайте своите отношения чрез социалните мрежи. Не се крийте зад аватар или бренда, дайте да знаят за вашето присъстствие, посещавайки мероприятия, подбуждащи към лично взаимодействие. Тук влизат офлайн мероприятия, значими за вашата индустрия.

6. Отделяйте време за измервания на резултатите. Вие вече сте установили своите цели.  Измерването на успеха е важно точно в същата степен. Ето част от най -разпространените цели:

• Усилване присъствието на бренда в социалните платформи

• Увеличаване на трафика на сайта на компанията

• Усилване на положителното отношение на потребителите и възприемане на бренда

• Развитие на отношенията за потенциалните партньорски отношения за в бъдеще.

7. Анализирайте, настройвайте и подобрявайте. Измервайки своя успех и темповете за достигане на целите, на вас ви е необходимо да анализирате и определите  ключовите области, в които е необходимо да се подобри и адаптира към променящия се тренд и подобряване на своята кампания в социалните медии. Помнете, пред вас не винаги лежи прав път, затова е необходимо през цялото време да се оценява и настройва.

Златните правила за Маркетинг в социалните мрежи.

Социалните медии са много сложна и постоянно изменяща се среда.

Затова не е чудно, че много компании с всички сили се стараят да ги изучават и да се държат в курса на нещата. В същото време, както много получават измерими успешни резултати, също така много търпят поражение, а голяма част до сега не могат да си изяснят своята стратегия по използване на социалните медии.

Неуспехът често се обуславя от неразбиране на самата концепция на социалните медии. Основни въпроси тук са:: „Защо хората се въвличат в социалните мрежи?” и “Какви са неписаните правила, които управляват в социалките?” И въпреки, че  социалните медии дават на компаниите възможност безплатно да поставят себе си на всеобщо разглеждане, на много организации не се удава щателно да планират съобщение, което искат да предадат, както те биха направили това в хода на една скъпо струваща рекламна кампания.

Вижте: съвместно изследване, проведено от Facebook и Nielsen през 2010 година, е показало, че организациите при работа със социалните медии използват следните показатели: осведоменост за бранда, ефективност на рекламата и намерение да се извърши покупка. Не е чудно, че изследването показало: социалните медии могат да генерират значително по-добри резултати отколкото традиционните маркетингови подходи и кампании.

Подобно на срещите с любим, всяка организация трябва да се грижи за своята мрежа,

Да я възпитава и да удовлетворява нейните потребности. В помощ на вас по-долу са приведени правила, които са приложими към всеки потребител на социалната мрежа

бидейки било отделен човек или бизнес. Ако вие сериозно искате да заложите мощна платформа за развитие на своя бизнес, привличане на нови клиенти, увеличение на  продажбите, а също така да повишите узнаваемостта на бренда, ето златните правила, които трябва да се спазват, каквото и да става.
Социалните мрежи – това са на първо място формиране на отношения, а не бизнес-транзакции.

Всеки опит да се продаде в открит текст определен продукт или услуга може леко да навреди на вашето присъствие в интернет. Потребителите повече не искат да  слушат извинения и отговарят с вежливо „не“ на настоятелните продавачи за това на тях им е достатъчно да кликнат на бутона „отписвам се“. Не извършвайте груба грешка, използвайки робот за отговор, за да благодарите на отделните хора, които са решили да ви последват в Twitter.

Организациите следва да наемат специален експерт по социални медии. Не вършете грешка, наемайки за провеждане на своята кампания в социалните медии който ви попадне. Този човек трябва да притежава истинска квалификация, да бъде независим пропагандист в социалните медии и да се отчита пред непосредственото ръководство на организацията.

Организациите следва да се  съсредоточат върху привличането, а не на цифрите.

Количеството фолловери, „лайки“ и размерът на мрежата не е необходимо да се счита показател за качеството на работа. Най-вече върху значимото поддържане на неголяма мрежа с регулярни взаимодействия и активно вовличане.

Определете своя целева аудитория и установете специфична област с опит. Не се опитвайте да достигнете до всеки, ставайки всичко за всеки. Ако  вие действително смятате да се свържете с ключовите потребители, с тези, които приемат ключови решения и влияят на останалите, вашият контент трябва да бъде разработен в тясна връзка с пазара.

Контентът както винаги играе в социалните мрежи водеща роля.

Както вече беше казано, социалните медии – това не е място за публикации на вашите комерсиални предложения, завоювали награди. Постовете трябва да бъдат ясни и лаконични, не емоционални и не импулсивни.

Те трябва да бъдат щателно изградени и винаги да бъдат политически коректни.

Постовете в Twitter в частност трябва да бъдат лишени от трикове или скрити обещания, а вместо това да предоставят информация, безплатни ресурси и челен опит.

Обновяванията трябва да бъдат чести и последователни. Кампаниите в социалните  медии – това са продължителни усилия, те работят като неотменна част от онлайн присъствието на компанията. Тази работа – не е петдневка с осемчасов работен ден. Обикновено, най-добре е да се публикуват постове и обновления ежедневно, не повече от 7-9 пъти за ден.

Социалните платформи трябва да бъдат явни. Всички потоци и акаунти в социалните медии трябва да се водят  на всички страници на сайта, включително всички бутони „харесвам“, „следвам“, и „туитирам“.

Профилите в социалните мрежи трябва да бъдат безупречни. Профилът – това е първата и най-често преглеждана страница в социалните платформи. Но често, целият този аспект се игнорира. Всички елементы, включително фон, изображения и съобщения, трябва последователно да отразяват корпоративния имидж и бренд.

Маркетингът в социалните мрежи е вече ежедневие.

Очаквам отзиви 🙂

Към част 3