Социални медии – 5

Социални медии – 5

Глава 5. Изграждаме мрежа посредством социална мрежа Linkedln, Google+, Youtube.

 

ЛайкиБолшинството от хората използват социалната мрежа LinkedIn, за да се свържат с някой, да сформират партньорски отношения, за да извършат продажба или за да получат работа. Оставайки вси още успешен проект, той носи отлични резултати за много професионалисти, от редови сътрудници до консултанти, генерални директори и бизнес-магнати, регистрирани в мрежата и представящи 130 различни отрасли по целия свят.

Днес,  социалната мрежа LinkedIn все още остава не до край използван инструмент, доколкото много негови потребители непълно са изследвали неговите пълни възможности и не са максимизирали изгодите от неговото използване. Цялата публикация „Социални медии – 5“

Социални медии- 4

Социална мрежа twitter

Глава 4: Как да си „изчуруликаме” път към онлайн признание, посредством социална мрежа twitter.

socail net 4TWITTER
[‘twitə]
I.
1. цвърча, чуруликам
2. говоря нервно/припряно/безсмислено
II. 1. цвъртене, чуруликане
2. бързо/нервно/припряно говорене
3. нервна възбуда/трепет
in a/all of a TWITTER възбуден, нервен, припрян
4. ам. кикотене

социална мрежа twitter

Цялата публикация „Социални медии- 4“

Социални медии – 3

Социална мрежа Facebook социална мрежа facebook

Глава 3. Създаваме страница в Социална мрежа Facebook

и я управляваме.социална мрежа facebook.

socail net 3Социална мрежа Facebook – може би, е най-знаменитият глобален феномен, социална медия, която от момента на своето стартиране продължава да расте в геометрична прогресия. Първоначално разработен за студентите от колежите, сега той очевидно излезе извън рамките на своята първоначална аудитория. В течение на времето в него се съсредоточи извънредно мощна мрежова среда за правене на бизнес.

Какво представлява?

Facebook – това е социална мрежа, пусната през февруари 2004 година, която се владее и управлява от Facebook, Inc. Според отчети за февруари 2012 година се съобщава, че Facebook е достигнал посещение от 845 милиона активни потребители. Цялата публикация „Социални медии – 3“